Dôležité termíny

23.02. Informačné stretnutie záujemcov o bezmotorový výcvik