Teoretický výcvik

Rozvrh teoretického kurzu 2013:

Cieľom teoretického kurzu je pripraviť adeptov na zvládnutie teoretického preskúšania pred začatím praktického výcviku a nadobudnutie vedomostí potrebných nielen pri samotnom lietaní, ale aj na zvládnutie záverečných pilotných skúšok.

 

1. Princípy letu - termín bude upresnený

Princípy letu vetroňov. Lektor: Martin Jančík

 

2. Meteorológia - termín bude upresnený

Aplikácia elementárnej leteckej meteorológie, použitie a postupy na získanie meteorologických informácií, spôsoby merania a udávanie výšky. Lektor: František Trecha


3. Prevádzkové postupy, letecké predpisy - termín bude upresnený

Pravidlá a predpisy týkajúce sa držiteľa preukazu spôsobilosti pilota vetroňov, pravidlá lietania, príslušné úkony a postupy letových prevádzkových služieb. Použitie leteckej dokumentácie (AIP, NOTAM), letecké kódy a skratky, rôzne metódy vzletu a s nimi súvisiace postupy, príslušné preventívne a núdzové postupy, vrátane postupov na vyhnutie sa nebezpečnému počasiu a turbulencii v úplave a iným prevádzkovým nebezpečenstvám. Lektor: Ján Puk

 

4. Letové výkony a plánovanie, ľudská výkonnosť - termín bude upresnený

Účinky zaťaženia nákladom a rozloženia hmotnosti na letové vlastnosti, význam hmotnosti a vyváženia, použitie a praktická aplikácia výkonových údajov na vzlety, pristátia vetroňov a pod., letové plánovanie pred letom a v jeho priebehu, postupy na nastavenie výškomera, lety v oblastiach so zvýšenou intenzitou prevádzky. Výkonnosť z hľadiska činnosti pilota vetroňov. Lektori: Ľubomír Hurajt, František Trecha

 

5. Všeobecné vedomosti o lietadle - termín bude upresnený

 

Princípy činnosti systémov vetroňov a ich prístrojov, prevádzkové obmedzenia vetroňov, príslušné informácie z letovej príručky, alebo inej príslušnej dokumentácie. Lektor: Miroslav Stejskal

 

6. Navigácia

Praktické aspekty leteckej navigácie, použitie leteckých máp. Lektor: Ľubomír Hurajt

 

7. Pozemná príprava pred začatím praktického výcviku - termín bude upresnený

 

 

Dôležité termíny

23.02. Informačné stretnutie záujemcov o bezmotorový výcvik