Otázky a odpovede

Zvládnem vstupnú zdravotnú prehliadku?

Vstupná zdravotná prehliadka pre získanie osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 2. triedy (postačujúce pre pilotov vetroňov a súkromných pilotov) pozostáva z preverenia všeobecného zdravotného stavu s dôrazom na zrak a sluch. Nie je nijako odstrašujúca a zvládne ju každý zdravý človek. Môže sa líšiť v závislosti na zdravotnom zariadení. Osvedčenia všetkých tried na Slovensku vydáva iba Vojenská letecká nemocnica v Košiciach, osvedčenia druhej triedy sú oprávnení vydávať aj lekári s povolením Leteckého úradu SR, ich zoznam nájdete tu.

 

Čo za to?

Cena leteckého výcviku nie je fixne stanovená. Závisí od počtu letov (letových hodín), ktoré žiak v priebehu výcviku absolvuje a to záleží na jeho šikovnosti a časovej flexibilite. Vo všeobecnosti platí, že čim dlhšie výcvik trvá, tým viac peňazí je potrebné doň zainvestovať. Stanovená je minimálna suma, pre minimálny nálet daný osnovou výcviku, tú sa dozviete pri osobnom (telefonickom) rozhovore s inštruktorom.

 

Ako dlho letecký výcvik trvá?

Ako už bolo uvedené vyššie, dĺžka výcviku závisí od prístupu žiaka, časovej flexibility a šikovnosti. Pri intenzívnom výcviku a priaznivom počasí počas leta sa výcvik dá stihnúť za 1 rok. Štandardná doba výcviku je približne 2 roky (sezóny). Teoretický kurz sa vykonáva prevažne v zimných mesiacoch.

 

Môžem začať lietať už počas teoretického výcviku?

Samozrejme! Našim cieľom nie je predlžovať a tým predražovať výcvik. Samotná Príručka pre výcvik bezmotorového lietania umožňuje začať praktický výcvik už počas teoretického kurzu, ktorý bude prebiehať aj naďalej, počas praktického leteckého výcviku.

 

Kedy môžem lietať samostatne?

Základnou požiadavkou na samostatný let žiaka je vek 16 rokov, a samozrejme, absolvovaný potrebný počet pozemných príprav a úloh. Inštruktor v danom bode osnovy zhodnotí, či je žiak schopný samostatného letu. Ak áno, nasleduje preskúšanie inšpektorom a následný prvý samostatný let. Azda všetci piloti sa zhodnú v názore, že prvý samostatný let je určite najlepším zážitkom v živote :) Ďalšou podmienkou pre samostatný let je absolvovanie skúšky na Telekomunikačnom úrade pre získanie Osvedčenia rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby, ktoré je potrebné na oprávnenie pilota používať leteckú rádiostanicu a komunikovať s letovou prevádzkou.

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Tak neváhajte a pýtajte sa! Kontaktný formulár nájdete (aj) tu.

 

Dôležité termíny

23.02. Informačné stretnutie záujemcov o bezmotorový výcvik