Prihláška a tlačivá

V tejto sekcii nájdete záväznú prihlášku do Bezmotorovej leteckej školy Aeroklubu Poprad a ďalšie tlačivá, ktoré sú potrebné pre zaradenie do výcviku.

Pre žiadateľov do 18 rokov je potrebné stiahnuť, vytlačiť a vyplniť tlačivo "Súhlas rodiča".

Ďalšie pokyny a formuláre dostanete pri osobnom stretnutí v našej Leteckej škole.

 

Rýchle odkazy:

 

Dôležité termíny

23.02. Informačné stretnutie záujemcov o bezmotorový výcvik