Tlačivá

Prihlásiť sa na letecký výcvik môžeš prostredníctvom elektronického formulára v tejto sekcii. Následne budeš potrebovať tieto tlačivá:

 

Dôležité termíny

23.02. Informačné stretnutie záujemcov o bezmotorový výcvik