Praktický letecký výcvik

V našom Aeroklube sa vykonáva tzv. Základný aerovlekový výcvik, ktorý pozostáva z minima 59 letov / 13,5 hod. (z toho 18 letov / 5,5 hod. samostatne). Lieta sa na vetroni L-13 Blaník, ktorý sa do vzduchu dostane pomocou motorového lietadla WT-9 Dynamic. Osnova výcviku je nasledovná (obsahuje minimum letov, ktoré žiak musí absolvovať):

 

č. Náplň úlohy S inštruktorom
Samostatne
lety hod. lety hod.
1 Zoznamovací let
1 0:10 - -
2 Priamočiary let, účinky kormidiel, zákruty
2 0:30 - -
3 Aerovlekový vzlet, let po okruhu, pristátie
10 0:50 - -
4 Opravy vadných pristátí
4 0:20 - -
5 Zábrany pádov, pády, sklzy, ostré zákruty
2 0:30 - -
6 Pristátia do obmedzeného priestoru
4 0:20 - -
7 Riešenie mimoriadnych prípadov za letu
4 0:20 - -
8 Nácvik riadenia aerovleku
2 0:30 - -
9 Aerovlek, pády, vývrtky, prerušenie ťahu
3 0:45 - -
10 Preskúšanie pred samostatným letom
2 0:15 - -
11 Samostatné lety po okruhu
- - 2 0:10
12 Samostatné a kontrolné lety po okruhu
2 0:10 10 0:50
13 Samostatné lety: ekv. ú. 6
1 0:05 3 0:15
14 Preskúšanie pred sam. letom: ekv. ú. 9
1 0:15 - -
15 Samostatný let: ekv. ú. 9
- - 1 0:15
16 Ustreďovanie stúpavých prúdov
3 3:00 - -
17 Samostatné lety v letiskovom priestore
- - 2 4:00
18 Cvičný navigačný let
1 ?:?? - -
 

Dôležité termíny

23.02. Informačné stretnutie záujemcov o bezmotorový výcvik